กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 ส.ค. 2563 01:21 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:21 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556.PDF จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:20 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-5.xls จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:20 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3-2.xlsx จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:19 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรฯ.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:19 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ พรบ การแพทย์ฉุกเฉิน พศ. 2551.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:19 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับรององค์กร.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:19 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ ข้อบังคับว่าด้วยการรับรององค์กรหรือหลักสูตรการศึกษา.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:19 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการฉุกเฉินการแพทย์.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:19 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของผู้ปฏิบัติการ.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถานบันอุดมศึกษา.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ แนวปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป ตรี_พ.ศ.2558.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ กรอบแผนอุดมศึกษาแห่งชาติระยะยาว_ฉบับที่ 2.PDF จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา_พ.ศ.2558.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา_พศ.2558.PDF จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป ตรี_พ.ศ.2558.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา_พ.ศ.2558.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:15 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ กรอบแผนอุดมศึกษาแห่งชาติระยะยาว_ฉบับที่ 2.PDF จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:13 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ แบบแผนพัฒนาคุณภาพ.doc จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:13 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ.doc จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:12 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมรา.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:09 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ ขอปรับเปลี่ยนเเผนการศึกษา.doc จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:09 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ แบบฟอร์มปรับเปลี่ยนแผนการศึกษา.doc จาก บริการสำหรับอาจารย์
26 ส.ค. 2563 01:05 Education กลุ่มงานบริการการศึกษา นำออกไฟล์แนบ ระเบียบสบช.ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2560.pdf จาก บริการสำหรับอาจารย์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า