สารสนเทศ

ภาควิชาทันตสาธารณสุขกลุ่มงานวิชาการงานวิจัยและผลงานวิชาการงานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มงานยุทธ์ศาสต์และประกันคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพการจัดการองค์ความรู้Gmail@scphc.ac.thระบบสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนกระบบรายงานผลสำหรับผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกระบบการสอนออนไลน์

ค้นหางานวิจัย

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:55โดยcomsit wirat

http://manage.scphc.ac.th/SearchResearch.php?ReTyId=1

ระบบฝึกอบรม

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:42โดยcomsit wirat

http://etraining.scphc.ac.th/

ระบบจัดการภาพมัลติมิเดีย

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:41โดยcomsit wirat

http://emedia.scphc.ac.th/

ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:39โดยcomsit wirat

http://econtent.scphc.ac.th/

ระบบงานห้องสมุดออนไลน์

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:38โดยcomsit wirat

http://elibrary.scphc.ac.th/

ระบบศิษย์เก่า

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:36โดยcomsit wirat

http://ealumni.scphc.ac.th/

ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:34โดยcomsit wirat

http://eregis.scphc.ac.th

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์

โพสต์22 ธ.ค. 2558 19:32โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2558 19:32 โดย Education กลุ่มงานบริการการศึกษา ]

ระบบสารสนเทสสำหรับผู้บริหาร

โพสต์22 ธ.ค. 2558 19:27โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2558 19:27 โดย Education กลุ่มงานบริการการศึกษา ]

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

โพสต์22 ธ.ค. 2558 19:23โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2558 19:29 โดย Education กลุ่มงานบริการการศึกษา ]


1-10 of 10